Kategoriat
Yleinen

Nostoapuvälineet soveltuvat rakennusteollisuuden tarpeisiin

Kun massojen nostamiseen kaivataan apua, esimerkiksi työmailla tai muissa teollisuuden tarpeissa, soveltuvat sekä nostimet että nostoapuvälineet juuri tähän tarkoitukseen. Erilaiset nostoapuvälineet ovat kuitenkin eri asia kuin esimerkiksi todella suurten painojen nostoon ja siirtoon tarkoitetut nosturit, nostimet sekä manuaaliset tai konekäyttöiset nostotaljat. Nostoapuvälineisiin kun lukeutuvat esimerkiksi raksit ja niiden komponentit. Usein nostoapuvälineet kuitenkin räätälöidään, kuten mitkä tahansa muutkin nostovälineet, yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Nostoapuvälineiden määrite

Nostoapuväline onkin jo yksistään hyvin laaja käsite. Näin ollen määritteen alaisuuteen voidaan yleisesti lukea mukaan lähes millainen tahansa massan nostamiseen sekä kuorman tarttumiseen tarkoitettu apuväline, jota ei kuitenkaan ole kiinnitetty suoraan mihinkään nostolaitteeseen. Lisäksi nostoapuvälineen katsotaan aina sijoittuvan koneen ja kuorman väliin, tai vaihtoehtoisesti olevan kiinnitettynä itse kuormaan tai vähintään toimivan sen osana. Nostovälineiden kirjo onkin erittäin laaja ja käsittää hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia laitekokonaisuuksia.

Hankinta

Olipa kyseessä millaisen massan tai kuorman nosto tahansa, on nostotyön tekemiseen valittava aina käyttötarpeen ja käyttökohteen mukainen sekä suoritusarvoiltaan riittävä nostoapuväline tai muu nostolaite.
Nostokyvyn tulisikin olla aina vähintään 10 – 15 % suurempi kuin nostettavan taakan massa.

Lisäksi kaikkien massojen nostot ja nostotyöt tulee aina suunnitella etukäteen huolellisesti. Näin ollen nostoapuvälineen hankinta pohjautuu aina yrityksen tai teollisuusyksikön yksilöllisiin tarpeisiin, joiden pohjalta välineen suunnittelua ja hankintaprosessia aletaan pikku hiljaa kaavailla. Prosessin alussa laaditaan myös yleensä yksityiskohtainen ja tarkka nostotyösuunnitelma, jonka avulla voidaan varmistaa esimerkiksi nostolaitteiden toimintojen yhteensovittaminen sekä tehtävä silloin, kun taakkoja nostetaan useammalla laitteella tai apuvälineellä.

Huolehdi tarkoituksen mukaisesta sijoittelusta

Erityisesti siirrettävien nostoapuvälineiden kohdalla tulee myös huolehtia tarkkaan, että väline on sijoitettu kantavalle ja tasaiselle ajo- tai nostoalustalle. Näin ollen kun voidaan huolehtia, ettei apulaite pääse käytettäessä kallistumaan, kaatumaan tai liikkumaan mihinkään suuntaan. Samassa tilassa olevien muiden nostolaitteiden ja työkoneiden osalta taas tulee huolehtia, että nostoon on tarpeeksi tilaa, eikä vaaratilanteita pääse muutenkaan missään olosuhteissa sattumaan.

Apua hankintaan osaavalta kumppanilta

Nostoapuvälineen hankintaa suunniteltaessa kannattaa valita jokainen yhteistyökumppani aina tarkkaan. Tällöin kun voidaan välttyä myöhemmässä vaiheessa esiin nousevilta, mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä, sekä varmistaa asiaan kuuluvasta työturvallisuudesta huolehtiminen. Myös mahdolliset lupa- sekä vakuutusasiat tulevat sujumaan ammattilaisen kanssa aina parhain päin.

Onnistunut hankinta vaatii usein suunnittelupalvelua

Lisäksi kokenut ja ammattitaitoinen kumppani pystyy tarjoamaan yksilöllistä nostoapuvälineiden suunnittelupalvelua, jonka puitteissa he huolehtivat niin apuvälineen suunnittelusta, turvallisuudesta kuin myös oikeaoppisesta kokoonpanosta sekä asennuksesta. Suunnittelijat voivat työskennellä joko yhdessä oman yrityksesi tiimin kanssa tai vaihtoehtoisesti täysin itsenäisesti.

Suunnittelussa käytetään apuna yleensä erilaisia moderneja 3D-ohjelmistoja, kuten SolidWorks tai Autodesk Inventor. Tuotekehityksen lisäksi suunnittelua tarjoava yritys huolehtii nostoapuvälineen testauksesta, yleensä jo prototyyppivaiheessa. Vaihtoehtoisesti nostoapuvälineet voidaan myös suunnitella toimimaan yhdessä jo yrityksessä käytössä olevien muiden laitteiden tai apuvälineiden kanssa.

Luota ainoastaan ammattilaisiin

Kun siis seuraavan kerran suunnittelet uuden nostoapuvälineen hankintaa, ota heti aluksi yhteyttä osaavaan kumppaniin, jonka kanssa suunnittelusta sekä hankintaprosessista saadaan aina mahdollisimman helppo ja sujuva!


Vastaa