Kategoriat
Yleinen

Led-valonauha sopii moneen eri käyttötarkoitukseen

Led-valonauha on monipuolinen valaistuksen apuväline ja sitä voidaankin käyttää moneen eri tarkoitukseen. Valonauhoilla voidaan luoda tunnelmaa, valaista muuten hankalia paikkoja tai tuoda epäsuoraa valaistusta ja näin käytännöllisyyttä tiloihin. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana käytettäessä led-valonauhoja. Seuraavaksi tullaan listaamaan viisi mahdollista käyttökohdetta led-valonauhoille

Viisi eri käyttökohdetta led-valonauhalle


1. Valoa keittiöön

Työskentelytiloissa, kuten keittiössä valon laatu on todella tärkeää. Tiskaaminen ja ruoanlaitto hyvässä valaistuksessa on helppoa ja miellyttävää. Tasaisesti valaistut keittiön työtasot saadaan aikaiseksi oikein mitoitetulla ja sijoitetulla led valonauhalla. Eikä keittiö ole ainoa mahdollinen työskentelytila, jossa epäsuoraa valaistusta voidaan käyttää hyväksi. Esimerkiksi kodinhoitohuone on toinen tila johon led-valonauha sopii loistavasti.


2. Tunnelmavalaistus pihalle

Säänkestävän led valonauhan avulla pystytään valaisemaan esimerkiksi terassi. Näin pystytään pidentämään terassin käyttöaikaa ja ottamaan kaikki ilo irti ulkotiloista.


3. Taustavalo työpöydälle tai pelipöydälle

Teitpä sitten töitä tai pelaat intensiivisesti, ei tunnelman luonti ole ikinä haitaksi. Oikeassa tunnelmassa pystytään keskittymään töihin paremmin tai päästään nauttimaan vastustajien pieksemisestä pelien äärellä.


4. Peilin taustavalo

Peilin taustavalo luo Hollywood tason tunnelmaa kylpyhuoneeseen ja ripauksen glamouria. Samalla saadaan käytännölliset lisävalot kylpyhuoneeseen.


5. TV:n taustavalo 

Useimmiten tv:tä katsottaessa huone halutaan pitää pimeänä. Näin katsoja pystyy keskittymään katseluun mutta samalla silmät rasittuvat. Huoneen ei tarvitse olla pimeä, sillä asentamalla led valonauhan tv:n ympärille pystytään tv:n tausta valaisemaan ja näin tuomaan valoa ilman että se häiritsisi tv:n katselua ja loisi ärsyttäviä heijastuksia

Vain omat mieltymykset ovat rajana

Kuten edellisistä esimerkeistä nähdään, voidaan led-valonauhaa käyttää monessa eri kohteessa. Niin ulkona kuin sisällä ja niin kuiva- kuin märkätiloissa. Kunhan varmistaa oikean valonauhan valinnan, esimerkiksi ulkona käytetään vain IP67 luokituksen saaneita valonauhoja. Lisäksi useimmiten suositellaan led-valonauhan asentamista kannelliseen alumiinilistaan. Näin valonauha suojataan mahdollisilta roiskeilta, pölyltä sekä saadaan piiloon katseilta.

Kategoriat
Yleinen

Rakennusprojektin sääsuojaus keväällä

Rakennuksen sääsuojaus parantaa työturvallisuutta, työmukavuutta ja erilaisten pinnoitustöiden mahdollisuutta myös keväällä. Sääsuojaus toteutetaan yleensä rakennustelineiden yhteydessä – lue lisää!

Sääsuojaus ja työmukavuus keväällä

Kevään tuuliset, sateiset ja viileät kelit heikentävät ulkona tehtävien töiden työmukavuutta, ja luovat omat haasteensa esimerkiksi rakennuksen julkisivun maalaukselle tai muulle pinnoitukselle. Vesisateessa ei ole mukavaa maalata, ja tuuleen yhdistettynä se voi aiheuttaa enemmänkin ongelmia. Tältä pystytään välttymään hyvin, kun rakennustelineiden yhteyteen rakennetaan hyvä sääsuoja.

Sääsuojia voi vuokrata yleensä samoilta tahoilta kuin rakennustelineitäkin, ja niiden kuljetus ja pystytys hoituu yleensä rakennustelineiden pystytyksen jälkeen samalta taholta. Laadukkaat sääsuojat eivät ole edes erityisen kalliita, etenkin kun niiden kustannusta verrataan nopeutuvaan projektiin, parempaan työn laatuun ja lopputulokseen sekä työmukavuuteen.

Sääsuojan pystytys ja purku

Sääsuojat pystytetään rakennustelineiden ulkopuolelle, ja jos tehdään esimerkiksi kattoremonttia, on järkevää huputtaa koko rakennus kerralla. Sääsuoja antaa erinomaisen suojan kaikkia ulkoremontteja varten – esimerkiksi kattoremontti tai julkisivuremontti on erittäin hyvä tehdä hyvän sääsuojan alla. Laadukkaasti kasattu sääsuoja kestää hyvin erilaisia olosuhteita – keväiset sateet tai tuulenpuuskat eivät tunnu sääsuojan alla, ja esimerkiksi työskentelypinta pysyy tasaisen lämpimänä.

Julkisivu- tai parvekeremonttia varten sääsuojan voi pystyttää vain talon yhdelle sivulle rakennustelineiden yhteydessä. Hyvä sääsuoja nopeuttaa saneerausta merkittävästi, ja takaa myös hyvän työturvallisuuden.

Sääsuojauksen kestävyys ja purku

Sääsuoja kestää erittäin hyvin Suomen olosuhteita. Voimakkaatkaan tuulenpuuskat eivät saa huolellisesti kasattua ja laadukasta sääsuojaa revittyä, ja ne kestävät eri sääolosuhteita myös kauan – sama rakennus voi olla huputettuna jopa yli vuoden saneerauksen laajuudesta riippuen. Suuremmat sääsuojat esimerkiksi kaupunkien keskustoissa mahdollistavat myös esim. julkisivupiirrosten tai jopa mainosten pystytyksen julkisivuun, jolloin remontin kustannuksia voidaan vähentää.

Kun sääsuoja remontin päätyttyä puretaan, sääsuojan vuokrannut taho purkaa sen yleensä rakennustelineiden purun kanssa samaan aikaan.

Sääsuojauksella on monta hyvää puolta – lue lisää!

Kategoriat
Yleinen

Nostoapuvälineet soveltuvat rakennusteollisuuden tarpeisiin

Kun massojen nostamiseen kaivataan apua, esimerkiksi työmailla tai muissa teollisuuden tarpeissa, soveltuvat sekä nostimet että nostoapuvälineet juuri tähän tarkoitukseen. Erilaiset nostoapuvälineet ovat kuitenkin eri asia kuin esimerkiksi todella suurten painojen nostoon ja siirtoon tarkoitetut nosturit, nostimet sekä manuaaliset tai konekäyttöiset nostotaljat. Nostoapuvälineisiin kun lukeutuvat esimerkiksi raksit ja niiden komponentit. Usein nostoapuvälineet kuitenkin räätälöidään, kuten mitkä tahansa muutkin nostovälineet, yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Nostoapuvälineiden määrite

Nostoapuväline onkin jo yksistään hyvin laaja käsite. Näin ollen määritteen alaisuuteen voidaan yleisesti lukea mukaan lähes millainen tahansa massan nostamiseen sekä kuorman tarttumiseen tarkoitettu apuväline, jota ei kuitenkaan ole kiinnitetty suoraan mihinkään nostolaitteeseen. Lisäksi nostoapuvälineen katsotaan aina sijoittuvan koneen ja kuorman väliin, tai vaihtoehtoisesti olevan kiinnitettynä itse kuormaan tai vähintään toimivan sen osana. Nostovälineiden kirjo onkin erittäin laaja ja käsittää hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia laitekokonaisuuksia.

Hankinta

Olipa kyseessä millaisen massan tai kuorman nosto tahansa, on nostotyön tekemiseen valittava aina käyttötarpeen ja käyttökohteen mukainen sekä suoritusarvoiltaan riittävä nostoapuväline tai muu nostolaite.
Nostokyvyn tulisikin olla aina vähintään 10 – 15 % suurempi kuin nostettavan taakan massa.

Lisäksi kaikkien massojen nostot ja nostotyöt tulee aina suunnitella etukäteen huolellisesti. Näin ollen nostoapuvälineen hankinta pohjautuu aina yrityksen tai teollisuusyksikön yksilöllisiin tarpeisiin, joiden pohjalta välineen suunnittelua ja hankintaprosessia aletaan pikku hiljaa kaavailla. Prosessin alussa laaditaan myös yleensä yksityiskohtainen ja tarkka nostotyösuunnitelma, jonka avulla voidaan varmistaa esimerkiksi nostolaitteiden toimintojen yhteensovittaminen sekä tehtävä silloin, kun taakkoja nostetaan useammalla laitteella tai apuvälineellä.

Huolehdi tarkoituksen mukaisesta sijoittelusta

Erityisesti siirrettävien nostoapuvälineiden kohdalla tulee myös huolehtia tarkkaan, että väline on sijoitettu kantavalle ja tasaiselle ajo- tai nostoalustalle. Näin ollen kun voidaan huolehtia, ettei apulaite pääse käytettäessä kallistumaan, kaatumaan tai liikkumaan mihinkään suuntaan. Samassa tilassa olevien muiden nostolaitteiden ja työkoneiden osalta taas tulee huolehtia, että nostoon on tarpeeksi tilaa, eikä vaaratilanteita pääse muutenkaan missään olosuhteissa sattumaan.

Apua hankintaan osaavalta kumppanilta

Nostoapuvälineen hankintaa suunniteltaessa kannattaa valita jokainen yhteistyökumppani aina tarkkaan. Tällöin kun voidaan välttyä myöhemmässä vaiheessa esiin nousevilta, mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä, sekä varmistaa asiaan kuuluvasta työturvallisuudesta huolehtiminen. Myös mahdolliset lupa- sekä vakuutusasiat tulevat sujumaan ammattilaisen kanssa aina parhain päin.

Onnistunut hankinta vaatii usein suunnittelupalvelua

Lisäksi kokenut ja ammattitaitoinen kumppani pystyy tarjoamaan yksilöllistä nostoapuvälineiden suunnittelupalvelua, jonka puitteissa he huolehtivat niin apuvälineen suunnittelusta, turvallisuudesta kuin myös oikeaoppisesta kokoonpanosta sekä asennuksesta. Suunnittelijat voivat työskennellä joko yhdessä oman yrityksesi tiimin kanssa tai vaihtoehtoisesti täysin itsenäisesti.

Suunnittelussa käytetään apuna yleensä erilaisia moderneja 3D-ohjelmistoja, kuten SolidWorks tai Autodesk Inventor. Tuotekehityksen lisäksi suunnittelua tarjoava yritys huolehtii nostoapuvälineen testauksesta, yleensä jo prototyyppivaiheessa. Vaihtoehtoisesti nostoapuvälineet voidaan myös suunnitella toimimaan yhdessä jo yrityksessä käytössä olevien muiden laitteiden tai apuvälineiden kanssa.

Luota ainoastaan ammattilaisiin

Kun siis seuraavan kerran suunnittelet uuden nostoapuvälineen hankintaa, ota heti aluksi yhteyttä osaavaan kumppaniin, jonka kanssa suunnittelusta sekä hankintaprosessista saadaan aina mahdollisimman helppo ja sujuva!


Kategoriat
Yleinen

Vanha pois uuden tieltä – purkutöissä on monta potentiaalista kompastumiskohtaa

Rakennuksen purkutyöt voivat olla ajankohtaisia monestakin syystä. Huonosti hoidettu kiinteistö homehtuu tai jopa mätänee rakenteistaan eikä ole enää turvallinen, vanhentuneella tiedolla rakennettu rakennus ei enää vastaa nykyajan terveysvaatimuksiin, vakavia vaurioita kokenut kiinteistö halutaan pois tieltä tai muuten vain halutaan tyhjentää tontti vanhoista rakennuksista, että päälle voidaan rakentaa uutta.

Yleisimpiä purkukohteita ovat esimerkiksi vesivahingon tai tulipalon tuhoama rakennus, homekohteet, kalma-asunnon purku ja raivauspurku. Urakoitsija laatii purkutyölle hinnan kohteen vaativuuden, koon ja työn laajuuden perusteella.

Rakennuksen purkaminen turvallisesti vaatii ammattilaista

Simppeleitä kesämökkejä lukuunottamatta kaikissa rakennuksissa ja kiinteistöissä on esimerkiksi vesijohtojärjestelmät ja sähköt, joiden purkaminen turvallisesti vaatii tekijältään ammattiosaamista. Aivan oma lukunsa on myös teollisuuden kohteet, kerrostalot tai muut isot kiinteistöt, joiden purkaminen ilman pätevyyttä käy nopeasti hyvin vaaralliseksi.

Turvallinen purkutyö alkaa huolellisesta suunnittelusta ja työjärjestyksen päättämisestä. Kaikissa työvaiheissa pitää huolehtia, ettei esimerkiksi sortumisvaaraa ole eikä vanhan kiinteistön rakenteista pölläytetä asbestia ympäristöön. Asbestipurkuun tarvitaan erilliset luvat.

Pienen pihavaraston voi vielä moukaroida itse lekalla alas, mutta pysyvämpien rakennuksien purkuun kannattaa suosiolla tilata ammattilainen. Työturvallisuuden lisäksi se on myös nopeampaa ja pääset helpommalla, kun urakoitsija hoitaa purkujätteen kierrätyksen ja hävityksen oikein.

Osaisitko purkaa omakotitalon turvallisesti?

Purku-urakoitsijan täytyy tuntea eri materiaalit

Pieni pihan perälle mädäntynyt puuvaja on helppo pistää lekalla matalaksi, mutta tukevampia rakennuksia purettaessa vastassa voi olla lukuisia eri rakennusmateriaaleja. Purkutyön toteuttavan urakoitsijan tulee tuntea ja pystyä käsittelemään esimerkiksi metallista, betonista ja tiilistä tehtyjä rakenteita pelkän puun lisäksi. Rakenteiden ja pintojen välissä odottaa eristeet, villat ja muut materiaalit, jotka unohtuvat asukkaalta nopeasti. Jo ennen purkutyön aloittamista tulee tietää, mitä on tulossa ja miten eri vaiheissa vastassa olevat rakennusmateriaalit puretaan tehokkaasti.

Eri materiaalit tuntemalla ammattilainen osaa myös arvioida, tarvitaanko kohteessa esimerkiksi haitta-ainekartoitusta tai muita lisätutkimuksia ennen purkutyön alkamista. Asbesti on haitta-aineista yleisin, ja sen purkaminen huolimattomasti aiheuttaa vakavan terveysuhan.

Työ ei myöskään lopu katon putoamiseen, vaan purkujätteet kierrätetään ja hävitetään ympäristöystävällisesti. Monelle hämmästyttävän suuri osa purkujätteestä pystytään myös uusiokäyttämään, eikä kaikkea talosta irtoavaa todellakaan vain heitetä menemään.

Kategoriat
Yleinen

Pinta-asennettavat LED alasvalot

Erittäin energiatehokkaat pinta-asennettavat LED alasvalot ovat yksi monikäyttöisimmistä valaisimista, jotka ovat helppo asentaa kotona lähes mihin tahansa tilaan. Alasvalot tarjoavatkin hyvää ja tasaista yleisvaloa sekä tarvittaessa sitäkin kirkkaampaa työ- ja täsmävalaistusta, niin keittiöön kuin myös mihin tahansa muuhun tilaan. Uudet valaisimet ovat myös hyvin edullisia ja käyttäjäystävällisiä, eivätkä näin ollen vaadi suurta asennustyötä.

Ei enää reikiä kattoon

Useimpien LED valaisinten asennus vaatii ikävästi uusien reikien poraamista kattoon tai seinään. Pinta-asennettava LED alasvalo ei kuitenkaan vaadi yhdenkään reiän tekemistä, vaan valaisin voidaan helposti asentaa ilman kattavaa suunnittelua tai tietotaitoa valaisinten asennuksesta. Valaisin kaupoista löytyykin runsas valikoima erilaisia pinta-asennettavia LED alasvaloja, joiden joukosta löydät aina omaan tarpeeseesi ja sisustukseesi sopivat, hyvinkin energiatehokkaasti valaisevat alasvalot.

Löydä omaan kotiisi sopivin valaisin

Pinta-asennettavien LED valaisinten joukosta löytyy niin erilaisia seinävalaisimia, riippuvalaisimia, kiskovalaisimia sekä näyttäviä pinta-asennuskehyksellisia paneeleja ja plafondeja. LED listan avulla helposti asennettavat valaisimet voidaan lisätä suoraan katon tai seinän pintaan. LED nauhan pariksi taas voidaan valitaan pinta-asenteinen alumiiniprofiili.

Useita värivaihtoehtoja

Myös värivaihtoehtoja alasvalojen joukosta löytyy laidasta laitaan — yleisimmin valittavanasi ovat kaikki perinteiset neutraalit ja maanläheiset sävyt kuten valkoinen, harmaa sekä harjattu alumiini. Joistain kaupoista löytyy myös mattamustia valoja. Näin ollen valaisimet eivät erotu liikaa seinien väreistä ja uppoavat helposti osaksi kodin muuta sisustusta.

Uutta ilmettä sisustukseen

Pinta-asennettavat seinä- ja kattovalaisimet tuovatkin kodin sekä esimerkiksi julkisten tilojen tai toimistotilojen sisustukseen tyylikästä valaistusta. Seinävalaisimiin lukeutuvat niin kuution muotoiset kuin myös suoran lieriön muotoiset alasvalo-valaisimet. Vaihtoehtoisesti voit myös valita linjakkaat, pitkät ja kapeat, elegantisti seinän kautta valoa tuovat tai suoraan haluttuun suuntaan valaisevat valaisimet. Alasvaloja voidaan myös asentaa hyvinkin kohdennetusti, enemmän LED spottivalojen tapaisesti ympäri tilaa.

Valot kuiviin ja kosteisiin tiloihin

Monikäyttöiset LED alasvalot soveltuvat niin kuiviin sisätiloihin kuin myös kosteisiin märkätiloihin. Lisäksi niitä voidaan kosteuden keston vuoksi halutessa käyttää sisätilojen lisäksi myös esimerkiksi talon tai muun rakennuksen ulkoseinissä.

LED alasvalojen asennus

LED alasvalot asennetaan aina suoraan verkkovirtaan. Valaisimissa ei kuitenkaan yleensä ole valmiiksi mukana pistotulppaa tai ohjauspainiketta, joka tällöin tulee hankkia erikseen alasvalon lisäksi. Muuten asennus käykin käden käänteessä kattoon tai seinään, eikä vaadi sen ihmeellisempiä asennustöitä.

Asennukseen vaikuttaa myös valaisimen malli

Yleisimmin sisätiloissa käytetään paneeli- tai plafondi-mallin LED alasvaloja, jotka voidaan asentaa helposti ja nopeasti pinta-asennuskauluksen avulla. Riippuvalaisimet taas ripustetaan useimmiten säädettävällä vaijerilla, jonka ansiosta ne soveltuvat myös hyvinkin korkeisiin tiloihin. Pinta-asennettavissa valaisimissa on virtalähde yleensä valmiina kehyksen tai asennuskupin sisällä. Poikkeuksen tähän tekevät kuitenkin LED listat, joissa virtalähdettä ei ole valmiina.

Kategoriat
Yleinen

Sähköremontti suunnitteilla – mitä kannattaa ottaa huomioon?

Sähköremontti on ajankohtainen silloin, kun vanha sähköjärjestelmä tulee tiensä päähän. Yleensä sähköjärjestelmät kestävät noin 20–40 vuotta, jonka jälkeen ne tulee uusia vastaamaan nykypäivän tarpeita. Sähköremontin voi teettää myös silloin, kun halutaan lisätä asumismukavuutta. Usein vanhoissa taloissa on niukasti pistorasioita ja nykypäivänä sähkön käyttö on lisääntynyt huomattavasti, niin pistorasiat eivät enää riitä kaikille laitteille. Ammattitaitoisen sähköremontin Helsingin alueella toteuttaa moni alan ammattilainen.

Oikein ja laadukkaasti tehty sähköremontti parantaa asumismukavuuden lisäksi kiinteistön turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Asukas voi teettää sähköremontin itse, mutta usein kerros- ja rivitalojen sähköistys uusitaan taloyhtiön toimesta, putkistosaneerauksen yhteydessä. Jos mietit sähköremontin tekemistä itse, kannattaa aina olla yhteydessä alan ammattilaiseen. Sähköremontissa auttavat esimerkiksi sähkösuunnittelija, sähköurakoitsija ja sähkölaitteiston kuntotarkastaja.

Panosta sähkösuunnitteluun

Teetpä sähköremontin itse tai taloyhtiön linjasaneerauksen yhteydessä, kannattaa suunnitteluun käyttää reilusti aikaa. Remontti olisi hyvä aloittaa aina sähköistyksen tarpeiden kartoituksella ja hyvällä suunnitelmalla. Vanha sähköjärjestelmä tulee tarkistaa hyvin, jotta saadaan selville, kannattaako vanhaa tuunata vai uudistaa koko järjestelmä.

Asukkailla on paljon erilaisia tarpeita. Jollekulle on tärkeää saada pistorasiat ja kytkimet pois lattiatasosta, kun taas joku kaipaa viisinkertaisen määrän pistorasioita. Myös aika on muuttanut sähköistyksen tarpeita. 40 vuotta sitten ei voitu edes kuvitella kuinka paljon erilaisia laitteita pelkästään keittiössä voi olla. Puhumattakaan kaikista teknologialaitteista, jotka vaativat latausta päivittäin. Yleisimmät asiakkaiden toiveet ovat pistorasioiden ja valaisimien sekä telepisteiden lisäykset. Myös kylpyhuoneisiin halutaan lattialämmitys ja valaistukseen lisää ohjattavuutta. Sähköremontti tuo kiinteistölle lisäarvoa, nykyaikainen sähköistys helpottaa asunnon myyntiä.

Muuttuneet käytännöt


Rakennustavat ja turvallisuusvaatimukset ovat muuttuneet paljon vuosien varrella. 1900-luvun alussa sähköt asennettiin aina pintajohtoina. Ne joudutaan poistamaan ja rakentamaan uudestaan. 1990-luvulta lähtien siirryttiin suojamaadoitukseen ja vikavirtasuojaus tuli pakolliseksi 1994 kylpyhuoneissa ja ulkopistorasioissa. 2012 lähtien vikavirtasuojaus on ollut pakollinen kaikissa asunnon pistorasioissa paitsi pakastimessa. Vikavirtasuojaus lisää sekä henkilö- että paloturvallisuutta.

Joskus samassa tilassa voi kuitenkin olla yhtä aikaa eri aikakausien asennuksia eli maadoittamattomia ja maadoitettuja pistorasioita. Tällaiset asennukset ovat vaarallisia ja sähköiskun vaara on suuri, mikäli ihmisellä on mahdollisuus koskea näissä oleviin laitteisiin samaan aikaan, varsinkin jos laitteissa on vikaa.

Samanaikaisista remonteista on hyötyä

Sähköremontti on järkevää ajoittaa samaan aikaan linjasaneerauksen kanssa. Tällöin sähköremontti on edullisempi toteuttaa, sillä kaikki pinnat työmaalla on jo aukaistu. Lisäksi remontti vaikeuttaa aina asumisoloja, joten kaksi remonttia kannattaa tehdä yhdellä kertaa ettei asuminen vaikeudu kahdesti.

Linjasaneerauksen yhteydessä sähköremontti sisältää asunnoissa ryhmä- ja IT-keskuksen uusimisen, yhden uuden antenni- ja ATK-pistorasian asennuksen sekä kolmivaiheisen syötön tekemisen uunille. Koska linjasaneerauksessa kylpyhuone uusitaan kokonaan, myös märkätilojen sähköasennukset tehdään uusiksi. Lisäksi pistorasioiden määrään voi vaikuttaa. Hyvä sääntö on, että pistorasioita on tarpeeksi, kun jatkojohtoa ei tarvita.

Sähköremontin suunnittelijan muistilista

  • Aloita suunnittelu tarpeeksi ajoissa.
  • Hyödynnä ammattilaisten apua.
  • Mieti tarpeesi nykyhetken lisäksi myös tulevaisuudessa. Huomioi muunneltavuus, jälleenmyynti ja ikäihmisen tarpeet.
  • Vieraile uusissa 2010-luvulla rakennetuissa taloissa ja hae inspiraatiota. Kysy mitkä ratkaisut toimivat käytännössä.
Kategoriat
Yleinen

Pellettitakka on joka kodin paras hankinta

Pellettitakka on yksi niistä hankinnoista, joita ei ihan heti uskoisi tarvitsevansa. Ekologisella pellettipoltolla toimiva takka on kuitenkin mainio lisä niin uuden kodin kuin myös jo aiemmin rakennetun talon sisustukseen sekä varsinkin lämmityskustannuksien pienentämiseen. Edullisen pelletin polttoon tarkoitettu pellettitakka tarjoaakin yllättävän monia etuja, joita me listasimme sinulle tähän artikkeliin.

Lämmityskulut laskevat jopa puoleen

Yksi suurimmista pellettitakan tarjoamista eduista on sen lämmityskyky – pelletin lämpöarvo kohoaa peräti 4,8 MWh / 1000 kg, joka vastaa arvoltaan noin neljää pinokuutiota halkoja. Pienikin pellettitakka voi näin ollen huolehtia kodin lämmityksessä jopa hieman kookkaammassa omakotitalossa. Suuremmille maatiloille, huomattavan suurille omakotitaloille ja muille vastaaville isommille kiinteistöille ja tiloille kannattaa kuitenkin hankkia perinteistä pellettitakkaakin tehokkaampi pellettikattila. Toinen yhtä hyvä vaihtoehto suurille kiinteistöille on kaksoiskattila.

Hyvä vaihtoehto perinteiselle sähkö- ja öljylämmitykselle

Pellettitakka tarjoaakin erittäin hyvän vaihtoehdon perinteisille lämmitysmuodoille kuten esimerkiksi huomattavasti kalliimmalle sähkö- tai öljylämmitykselle. Se kun voi tiputtaa parhaassa tapauksessa esimerkiksi sähkölämmitteisen omakotilon lämmityskulut jopa puoleen. Pellettitakan kiistattomiin etuihin lämmityksen osalta kuuluvatkin niin edullisuus kuin myös helppokäyttöisyys ja puhtaus.

Käyttäjäystävällinen valinta

Pellettitakat ovat myös hyvin käyttäjäystävällisiä, kiitos niiden automaattisen lämmitysprosessin – sähkösytytyksen ja sitä kautta takan tuottaman lämpötilan säädöt tapahtuvatkin täysin automaattisesti tähän tarkoitukseen suunnitellun termostaatin avulla. Takka on myös mahdollista ajastaa syttymään ja sammumaan tietyin väliajoin, jotta tietyn lämpötilan ylläpito on helppoa ja lämmityskuluissa pystytään esimerkiksi yöaikaan säästämään yhä enemmän.

Paloturvallista lämmitystä

Paloturvallisuus on tarkkaan mietitty ja siitä huolehtivat erilaiset turvamekanismit: lämpöanturi, hormin alipaineen automaattinen mittaus ja liiasta kuumuudesta turpoava massa. Jos nämä mittarit havaitsevat jotakin hälyyttävää, huolehtii termostaatti takan lämmityksen pois päältä. Helppokäyttöisyytensä ansiosta pellettitakka soveltuukin lähes millaiseen ympäristöön tahansa ja usein uudet takat myydään asennuksen kera, joten siitäkään ei harmi koidu.

Ekologisuus ennen kaikkea

Pellettitakka on suunniteltu ekologisen pelletin polttoon, joka on helposti saatava ja erittäin huokea hintainen polttoaine. Useimmille tuntemattomampi pelletti on polttoaineena myös erittäin ympäristöystävällinen energian muoto, sillä se ei edistä kasvihuoneilmiötä valmistuksessa syntyneiden taikka polttamisessa muodostuvien kaasujen osalta. Poltettava pelletti valmistetaan monipuolisista puujalostuksen sivutuotteista, kuten esimerkiksi teollisuuden ylijäämistä. Se on siis käytännössä puuteollisuuden ylijäämää kuten puun runkoja, paloja ja oksia, joita ei muuten olisi pystytty hyödyntämään.

Upea ulkomuoto

Pellettitakka ei kuitenkaan ole ainoastaan hyvä lisä kodin lämmitykseen, vaan tänä päivänä se tarjoaa myös kauniin ulkomuodon. Kodin sisustuksen viimeistelevä takka korostaakin tänä päivänä pitkälti skandinaavista designia, puhtailla linjoilla, upeilla yksityiskohdilla sekä yksinkertaisella, mutta näyttävällä designillaan.

Suosittelenkin siis rohkeasti perehtymään pellettitakkojen kiehtovaan maailmaan, sillä kauniin ulkomuodon taakse kätkeytyy myös erittäin hyvä ja varsinkin edullinen lämmityskeskus, jonka avulla kodin lämmityskulut voi saada laskemaan jopa puoleen!

Kategoriat
Yleinen

Jauhemaalaus ja jauhemaalit

Jauhemaalaus tarkoittaa maalaustekniikkaa, jossa käytetään kovan pinnan muodostavia jauhemaaleja. Erilaisia jauhemaaleja löytyy kuitenkin markkinoilta erittäin suuri kirjo, niin eri käyttötarpeille kuin myös monenlaisille käyttökohteille. Tästä syystä kokosimmekin tähän artikkeliin erilaisia jauhemaalivaihtoehtoja, jotta sinä voit kartoittaa helposti eri jauhemaalien käytön tuomia etuja sekä mahdollisuuksia.

Huomioithan kuitenkin, että oikean jauhemaalin valinta vaatii lähes aina alan koulutetun ammattilaisen asiantuntijuutta, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman kestävä ja tuotteen käyttötarpeiden kanssa yhteen soveltuva.

Maalaukseen vaaditaan alan osaamista

Jauhemaaleja käytetään jauhemaalaus-menetelmässä, jossa muovijauhe ruiskutetaan pinnoitettavaan kappaleeseen hyödyntämällä prosessin aikana syntynyttä staattista sähköä. Aluksi siis maalattava esine ruiskutetaan kauttaaltaan sen pinnalle soveltuvalla jauhemaalilla, jonka jälkeen tuote kuumennetaan niin, että pinnoille ruiskutettu jauhemaali sulaa ja muodostaa lopulta erittäin kovan ja kestävän jauhemaalipinnan. Tämän prosessin vuoksi jauhemaalauksesta puhutaan usein myös nimityksillä polttomaalaus tai pulverimaalaus.

Jauhemaalauksella useita etuja

Pulverimaalauksessa käytettävät jauhemaalit tarjoavat useita erilaisia etuja verrattuna moniin muihin perinteisempiin maalituotteisiin. Ne kun ovat esimerkiksi erittäin ekologisia, samalla kun niiden muodostama pinta kestää päivittäisessä käytössä niin iskuja kuin myös entistäkin kovempaa mekaanista ja kemiallista kulutusta. Liuotinvapaat jauhemaalit ovat ympäristöystävällisyytensä lisäksi myös erittäin kustannustehokkaita käyttää, jonka vuoksi niitä suositaankin useilla eri teollisuuden aloilla.

Jauhemaalauksessa tärkeintä on oikea tuote

Kuten jo edellä totesimme, jauhemaalauksessa käytettyjä jauhemaaleja valmistetaan useita eri laatuja, riippuen millaiseen käyttökohteeseen tai pintaan niitä ollaan aikeissa käyttää. Tästä niistä kuitenkin yleisimpiä esiteltyinä:

  • Epoksijauhemaalit ovat kovaakin kulutusta kestäviä jauhemaaleja, joiden käyttöä suositaan jauhemaalauksessa liuotinten, kemikaalien sekä mekaanisen kulutuksen kestävyyden vuoksi. Epoksijauhemaalien käyttökohteisiin lukeutuvat esimerkiksi putket, kalusteet sekä lankatuotteet. Lisäksi markkinoilla on tarjolla erilaisia epoksi-polyesterijauhemaaleja, jotka myös kestävät kulutusta erittäin hyvin. Ne kuitenkin soveltuvat parhaiten esimerkiksi hyllyille, sisätiloissa käytettäville valaisimille, toimistokalusteille ja kotitalouskoneille.
  • Sinkkijauhemaalit soveltuvat hyvin kemiallista kestävyyttä kaipaaville tuotteille, sillä ne muodostavat erittäin vahvan kalvon niin korroosiota kuin myös erilaisia kemiallisia aineita vastaan. Sinkkijauhemaalin päälle voidaan myös jauhemaalata esimerkiksi polyesterijauhemaalilla, jolloin tuotteelle saadaan hieman erilaista ilmettä uudenlaisen värin avulla, samalla kun korroosion kestoa pystytään kasvattamaan entisestään.
  • Polyesterijauhemaali taas on tunnettu erinomaisesta säärasituksen kestostaan. Näin ollen se soveltuu erityisen hyvin ulkokäyttöön, esimerkiksi ulkovalaisimien, ikkuna- ja oviprofiilien, metsäteollisuuden ja maatalouden erilaisten työstökoneiden sekä puutarha- tai katukalusteiden jauhemaalaukseen.

Oikean jauhemaalin osaa valita vain ammattilainen

Vaikka edelläkin luetelluissa jauhemaalituotteissa on mainittuna selkeät käyttökohteet, osaa useimmiten oikean tuotteen lopulta valita vasta asiantunteva ja koulutettu ammattilainen. Kaikki jauhemaalit kun käyttäytyvät eri tavoin ja vaikka käyttökohde olisikin sopiva, voi esimerkiksi erilaisia jauhemaaleja yhdistelemällä saada aikaan taas aivan erilaisen ja entistäkin kestävämmän maalipinnan.

Näin ollen jauheruiskumaalauksen kustannuksissa ei useinkaan kannata pyrkiä säästämään liikaa, saatika kokeilla sitä itse. Ennemminkin kannattaa pyrkiä löytämään luotettava kumppani, jonka avulla kustannukset saadaan esimerkiksi automatiikan ja maalipinnan kestävyyden osalta jopa alhaisemmiksi kuin itse tehty maalaus tulisi lopulta maksamaan.

Ammattilaisen työ kun maksaa itsensä takaisin viimeistään siinä kohdassa, kun väärällä jauhemaalilla tai vain huonosti tehdyn jauhemaalaustyön takia, maalipinta ei sitten lopulta kestäkään tarpeeksi pitkään.

Kategoriat
Yleinen

Kattoremontti

Kattoremontti ja sen ajankohtaisuuden arviointi voivat aiheuttaa pään vaivaa. Toki jos kattorakenteissa on oikeasti vikaa, kuten vaurioituneita osia, on sanomattakin selvää, että kattoremontti kannattaa toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Näin ollen vesi ja muu kosteus eivät pääse talon muihin rakenteisiin aiheuttamaan kosteusvaurioita tai muita merkittäviä tuhoja. Näin ollen vältetään myös suuremmat lisä korjauskustannukset, joita voi kertyä mahdollisten rakennevaurioiden johdosta, perinteisen kattoremontin lisäksi.

Milloin kattoremontti pitäisi tehdä

Jos kattosi näyttää kuluneelta ja haalistuneelta, joskus pelkkä katon pesu voi auttaa. Uusi maalipintakin tekee katolle ihmeitä jos kyse on pelkästään ulkonäön kohentamisesta. Kuitenkin katon kulunut ulkomuoto voi olla merkki myös vaurioista. On siis syytä tutkia katon kunto joka tapauksessa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
Kattoremontille on aihetta silloin kun vanhan katon tekninen käyttöikä on saavutettu ja katolla on ongelmia joita ei ole järkevää enää korjata. Pääsääntöisesti yli 20 vuotta vanhaa kattoa ei kannata enää maalata, vaan on järkevämpää vaihtaa kate uuteen. Vauriot ja vuodot ovat tietysti aina ulkonäöllisiä seikkoja kiireellisempi syy ryhtyä toimenpiteisiin viipymättä. Uudehkon hyväkuntoisen katon pienet vuodot voidaan korjata ilman että koko kattoa tarvitsee uusia.

Milloin kattoremontti pitäisi tehdä

Katon kuntokartoituksella voidaan selvittää helposti kattoremontin tarve ja laajuus. Kattavalla kuntokartoituksella selviää mm. seuraavat asiat:

– Nykyisen katon ja alusrakenteiden kunto
– Remontin tarve ja laajuus, riittääkö pelkkä pinnan uusiminen
– Arvio siitä mitä kannattaa samalla uusia

Ammattitaitoinen remontin laajuuden määrittely sekä oikeat ja laadukkaat materiaalivalinnat ovat ensiaskeleita onnistuneeseen kattoremonttiin. Kattoremontin sisällön määrittämiseen vaikuttavat monet asiat, kuten vesikaton materiaalivalinta, pohjarakenteiden uusimisen laajuus, toimiva tuuletus ja sadevesijärjestelmien uusimisen tarve.

Lisäksi erilaiset määräysten asettamat ehdot ja rajoitukset tulee huomioida. Katon saneeraustyön laajuudesta riippuen voi tarvita joko toimenpide- tai rakennusluvan. Esimerkiksi kattomuodon muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa. Toimenpidelupa antaa mahdollisuuden muuttaa talon julkisivua, käyttötarkoitusta ja väriä. Rakennuslupaa tarvitaan silloin kun taloa laajennetaan saneerauksen yhteydessä. Lupa-asioissa on paikkakunnallisia eroja, joten kannattaa tarkistaa rakennusvalvonnalta paikalliset määräykset.

Kattoremontin toteutus

Nykypäivänä kattoremontti on helppoa toteuttaa. Kun materiaalit ovat kohteessa, voidaan kattotyöt aloittaa. Ensimmäisenä työnä puretaan tietysti vanha vesikate alta pois. Purkujätteen käsittely tulisi tehdä mahdollisimman hallitusti ja pihalle voidaan eristää purkualue, jolloin muu piha pysyy siistinä ja liikkuminen on turvallista myös purkutöiden aikana. On hyvä huomioida, että vanhan vesikatteen alta rakenteista saattaa paljastua yllätyksiä joita ei kuntokartoituksessa ole tullut ilmi. Tällöin on viisasta reagoida tilanteeseen mahdollisimman nopeasti jotta remonttityöt pääsevät sujuvasti jatkumaan.

Ensimmäisenä vanhan kattopohjan päälle asennetaan ruoteet joihin aluskate kiinnitetään. Aluskatteen tarkoitus on ohjata kosteus pois rakenteista. Sen päälle tulevat tuuletusrimat, eli aluskate jää siis ruoteiden ja tuuletusrimojen väliin. Näin ilma pääsee kiertämään vapaasti aluskatteen molemmin puolin. Tuuletusrimojen päälle asennetaan ruoteet vesikatteen asennusta varten. Kattopohjan viimeistelytöinä asennetaan otsalaudat räystäille ja näin kattopohja on valmis. Katto sääsuojataan huolellisesti purkutöiden alkamisesta siihen saakka että uusi ja vesitiivis aluskate on asennettu.

Varsinainen katemateriaali asennetaan kattopohjan päälle. sen jälkeen kiinnitetään kyseiselle kateprofiilille sopivat listat harjalle, räystäille ja lappeiden reunoille. Loppusilauksena katolle asennetaan sadevesijärjestelmä, piipunpellit ja -hatut sekä kattoturvatuotteet kuten tikkaat, kattosillat ja lumiesteet. Kattoremontin lopputöinä pihamaa siivotaan rakennus- ja purkujätteistä. Katolle tehdään myös lopputarkastus.

Kattoremontin jälkeen

Aika ajoin kannattaa kavuta katolle ja tarkistaa sen tilanne. Hyvä ajankohta tähän on keväällä lumien sulettua ja syksyllä lehtien pudottua puista. Katto kannattaa harjata roskista ja lehdistä, mahdolliset sammaleet poistaa sekä tyhjentää kourut. Katteiden saumat ja liitokset tulee tutkia erityisen tarkasti. Runsaslumisina talvina kannattaa tarkkailla katon kuormaa ja tarvittaessa pudottaa enimmät lumet katolta. Uusi katto kestää vuosikymmeniä ja hyvällä huollolla sen teknistä ikää voidaan edelleen jatkaa vuosilla.

Kategoriat
Yleinen

Kuntan asennus

Kuntan asennus pihaan on loistava ratkaisu sinulle joka haluat kauniin ja helppohoitoisen metsäpihamaan! Kunttaa tuodaan metsistä ja asennetaan pihoihin siirtovarvikkoina. Kuntan asennus on helppo ja nopea tapa saada myllätty piha hetkessä kuntoon vaikkapa rakennustöiden tai myrskytuhojen jäljiltä. Olipa tonttisi maalla tai kaupungissa, saat sille raikkaan ja metsäisen asun kuntan asennuksella. Valitse siis kuntta pihasi katteeksi, asenna ja nauti!

Asennustyöt

Kuntta toimitetaan kohteeseen yleensä levyinä. Kuntta koostuu eri varpukasveista ja juurimatosta. Pohjatyöt kannattaa tehdä hyvin jotta vältytään myöhemmiltä ongelmilta ja varmistetaan kuntan kunnollinen juurtuminen uuteen paikkaansa. Pohjatyöt voit joko tehdä itse tai teettää muilla toimijoilla.

Ensin alueelta on poistettava mahdolliset rikkakasvit. Sen jälkeen alue tasataan ja pohjustetaan asentamalla suodatinkangas jonka päälle tulee n. 15 cm hiekkakerros. Hyvä kasvualusta kuntalle on hapan ja hiekansekainen maa. Alueesta otetaan mitat ja tilataan tarvittava määrä kunttaa. Jotta kuntta ei loppuisi kesken, on hyvä huomioida n 10 % asennusvara ja lisätä se määrään.

Kuntan asennus on helppo ja nopea tehdä. Teitpä sen itse tai tilaat valmiiksi asennettuna, se tulisi suorittaa viipymättä, mielellään jo toimitusta seuraavana päivänä. Kunttalevyt tulee asentaa hyvin tiiviisti puskusaumaan ja tiukasti toisiaan vasten. Työkaluna levyjen siirtämisessä toimii hienosti vaikkapa talikko joka on kärjistään taivutettu. Kokonaisen kunttalavan siirtämiseen tarvitaan lavapiikeillä varustettu pienkone.

Mikäli kunttalevyjä asennetaan rinteeseen, on ne hyvä kiinnittää maahan puutapeilla paikoillaan pysymisen ja juurtumisen varmistamiseksi. Jos alueella on vaihtelevia muotoja, asennetaan kuntta alueen rajojen yli ja sahataan vasta lopuksi haluttuun muotoonsa. Kuntta-alueen rajat on hyvä viimeistellä luiskaamalla hiekkaa kunttalevyn juurikerrosta vasten sen kuivumisen estämiseksi.

Kuntan hoito asennustyön jälkeen

Kun asennustyöt on tehty, alkaa kova kastelu. Jotta kuntta saataisiin kunnolla juurtumaan uuteen alustaansa eikä pääsisi kuivumaan, on sen kastelusta huolehdittava säännöllisesti koko ensimmäisen kasvukauden ajan. Mikäli kuntta asennetaan syksyllä, sen kasvukausi alkaa seuraavana keväänä.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, ettei kunttaa voi koskaan kastella liikaa! Kuntta on riittävän kostea kun kunttalevyä nostettaessa ja puristettaessa siitä tihkuu vettä. Kastelussa kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää nykytekniikkaa erilaisten sadettimien avulla. Näin kuntalle saadaan taattua säännöllinen kosteus eikä se pääse välissä kuivahtamaan.

Kun kuntta on saatu juurtumaan uuteen kasvupaikkaansa, ei se jatkossa vaadi juurikaan hoitoa. Rikkakasvien tai heinien ilmaantuessa kasvuston sekaan ne kannattaa kitkeä pois. Mikäli kuntta sattuu joistakin paikoista osittain tuhoutumaan, se kyllä uusiutuu viimeistään seuraavana kesänä. Kunttapihan omistajana pääset siis nauttimaan huolettomista päivistä ja luonnonkauniista ilmeestä pihallasi keväästä syksyyn!